Słowa

Słowa, które prawdziwie pochodzą od Boga mają w sobie MOC przemiany ludzi i wspólnoty trafiając do otwartych serc.

Biblia Tysiąclecia Online

Portal Verbum Regis – najnowszy polski przekład Pisma Świętego (tzw. Biblia Paulistów)

DataRozeznane Słowo Boże
22 sierpnia 20161 Kor 14, 22 - 28
14 czerwca 2016J 10, 26 - 28
J 5, 6
Kol 2, 6n
Rz 4, 18 - 25
Mt 7, 7 - 11
J 15, 7 - 17. 20
Łk 15, 11 - 32
1 kwietnia 20162 Kor 9, 6n
Flp 4, 10 - 13. 17
22 września 2015Hbr 10, 19 - 25
1 P 2, 1 - 10
Dz 17, 24 - 31
24 czerwca 20151 Tm 6, 20 - 21
Am 9, 11 - 15
Rz 10, 13 - 15
Syr 50, 16 - 21
1 Tes 1, 8 - 10
25 marca 20132 TM 2, 1 - 13
Ps 127
Rz 15, 1 - 9
J 15, 12 -17
Mt 6, 12
6 marca 2012
1 Kor 4, 20
14 lutego 2012Mt 6, 32b - 33
31 stycznia 2012Iz 53, 5
7 grudnia 2010Ne 1, 8b - 11
17 sierpnia 2010Mt 19, 23 - 30
Ba 1, 15 - 22
Ap 5, 6 - 14
Ap 7, 9 - 11
10 sierpnia 2010J 12, 24 - 26
J 3, 3 - 5
Ba 3, 1 - 8


Twój komentarz