Odnowa Charyzmatyczna

gołąb
Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie — modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Swe istnienie zawdzięcza postanowieniom Soboru Watykańskiego II, który „otworzył drogę” do rozwoju wspólnot charyzmatycznych w Kościele Katolickim.

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych.

W naszej wspólnocie znajdziesz miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Nasze spotkania są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Mówiąc bardziej potocznie: Odnowa w Duchu Świętym jest formą wspólnoty, w której trwamy w poszukiwaniu pełni życia, Boga Żywego – Jezusa Chrystusa. Jest wiele form chrześcijańskiego życia. Odnowa w Duchu Świętym charakteryzuje się bardzo osobistym kontaktem z Bogiem, rozmową z Jezusem, stosowaniem w codzienności nauki Ewangelii. Ponadto często spotykaną formą modlitwy jest uwielbienie poprzez śpiew i taniec. We wspólnocie staramy się umiejętnie wykorzystywać charyzmaty – dary, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym – dla budowania wspólnoty Kościoła.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji spotkań we Wspólnocie „Miriam” można znaleźć tutaj.

* Słownik pojęć „odnowowych”:


Uwielbienie z modlitwą spontaniczną

Jest to bardzo typowe dla grup charyzmatycznych. Ludzie modlą się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest pieśniami i modlitwą w językach, polegającą na uwielbianiu Boga poprzez śpiew lub wypowiadanie niezrozumiałych słów pod natchnieniem Ducha Świętego. Bardzo ważnym momentem modlitwy są proroctwa, czyli słowa jakie Bóg kieruje do wspólnoty i do poszczególnych jej członków.

Modlitwa wstawiennicza
Kiedy ktoś potrzebuje umocnienia duchowego, uzdrowienia albo rozeznania jakiejś sprawy, to może poprosić o modlitwę wstawienniczą. Osoba taka klęka lub siada na krześle, a grupa modlitewna gromadzi się wokół niej i modli się nad nią, często z nałożeniem rąk na jej ramiona, i prosi Boga o słowa i rozwiązanie problemu.
Szczególnymi przypadkami modlitw wstawienniczych są modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego, o uzdrowienie i o uwolnienie.
Wszystkie osoby biorące udział w tej modlitwie powinny być w stanie łaski uświęcającej.

Konferencja
Jest głoszona podczas spotkań modlitewnych, przed lub po modlitwie uwielbienia, przez kapłana lub osobę świecką. Może dotyczyć spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Boga, życia we wspólnocie i in.

Spotkania w diakoniach
Są to spotkania pewnych grup osób ze wspólnoty, które są zaangażowane w konkretną posługę. Przydzielanie do diakonii zależy głównie od otrzymanych darów na wylaniu, jednak może mieć na to wpływ także wiele innych czynników. Każda diakonia powinna posiadać lidera, czyli osobę odpowiedzialną za spotkania diakonii i jej prowadzenie. Jednak jego rola ma charakter przewodniczy, a wszyscy członkowie diakonii powinni się angażować w jej posługę

Spotkania w grupkach dzielenia
Często członkowie wspólnoty są podzieleni na mniejsze grupki, zwane grupkami dzielenia, które mają własne spotkania. Ich celem jest dzielenie się doświadczeniami z własnego życia oraz wspólny wzrost duchowy.

Wylanie darów Ducha Świętego
Jest to szczególny rodzaj modlitwy wstawienniczej, podczas której grupa prosi o napełnienie osoby obmadlanej Duchem Świętym, o obdarzenie jej charyzmatami, o określenie jej miejsca i posługi we wspólnocie. Jest to jeden z najważniejszych momentów we wspólnotowym życiu każdego członka Odnowy i ta modlitwa jest poprzedzona kilkutygodniowym czasem Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym.

* Dziękujemy dawnej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym  „Kana” za użyczenie nam materiałów do tej części publikacji. 🙂


Twój komentarz